Rasadnik DIVES

Dizajn krajobraza / vrtova

Postupak dizajniranja i uređenja obuhvaća: izlazak dizajnera na teren, slikanje postojećeg stanja, prerada slika u izgled gotovog uređenja krajobraza i izrada planimetrije.

Iz plana je moguće iščitati detaljnu količinu potrebnog materijala (zemlje, pijeska, biljnog materijala, zidova, rubnjaka, svjetiljka i drugo...), točne i precizne mjere površina (travnjaka ili malča), točan broj i vrste biljaka kojeg je potrebno posaditi, visina i dužina zidova, smještaj elemenata (bazena, stazica, sjenica, fontana...) te dobiti detaljnu ponudu uređenja krajobraza.

Iz toga možete planirati ulaganja i faze izrade Vaše okućnice, bez pojavljivanja troškova na koje niste računali. Osim točnog troškovnika u planu su svrstane biljke koje su savršeno kompatibilne s abiotskim uvjetima u kojima se nalazi Vaša okućnica.

Copyright 2019 @ DIVER RASADNIK / Sva prava pridržana - Izrada stranica ProBiz